Disclaimer

De websites Goed-Nieuws-Beleggen.com, StockTradingNieuws.com, TopAandelen.com, MaandagTrader.com, WoensdagTrader.com en beleggen-in-wereldaandelen.com zijn eigendom van Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen.

De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als beleggingsadvies en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden.

Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd via de services van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie plaatsvinden. Deze regels zijn een bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling van belangen.

Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn eigendom van Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices mag onder geen beding met derden worden gedeeld. Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden gereproduceerd onder voorwaarde van bronvermelding.

Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele abonnementen van misbruiker éénzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen, eenzijdig te beoordelen door Investforprofit NV.

Een abonnement op www.goednieuwsbeleggen.com is niet tussentijds opzegbaar. Het is dus niet mogelijk om na het aangaan van een abonnement (het resterende deel van) het abonnementsgeld terug te eisen.

Noot voor affiliates: Investforprofit heeft een affiliateprogramma dat is gebaseerd op deling in de opbrengsten. Heeft u een website of nieuwsbrief die raakvlakken heeft met de services die Investforprofit NV biedt en wilt u gebruik maken van ons affiliateprogramma, neemt u dan contact met ons op via info@stocktradingnieuws.com.

Investforprofit NV kan op zijn beurt eveneens participeren in affiliateprogramma’s van anderen. Participatie in dergelijke programma’s zal echter geen invloed hebben op aanbevelingen van producten en services van anderen en zal eveneens geen invloed hebben op de prijsstelling van onze producten of die van anderen.

Zoals wij in al onze publicaties aangeven is het belangrijk om vooraf zelf informatie in te winnen over bedrijven, producten en services waarvan u gebruik wilt maken.